ΠΟΛ.1041/2016

ΠΟΛ.1041/2016

ΠΟΛ.1041/2016

Αριθ. ΠΟΛ.:1041/05.04.2016 


Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.