Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/ 26/87160/ 2017

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/ 26/87160/ 2017

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/ 26/87160/ 2017

Αθήνα, 20/01/ 2017
Αρ. Πρωτ.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-5285598, 5285690 
210-5285617, 5285667 
fax : 210-5285599
e-mail :tm.eis.mmisth@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1

Θέμα : «Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017». 

Σχετικά : 1. Τα άρθρα 39, 41 και 98 -του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ ΤΑ 85/12.05.2016) όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
2. Η αριθμ. οικ. 61502/3399/30.12.2016 (ΦΕΚ ΤΒ 4330/30.12.2016) Υ.Α.

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, από 01/01/2017 θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των Φορέων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται το υφιστάμενο σύστημα ασφαλιστικών κλάσεων, κατηγοριών ή τεκμαρτών ποσών και ορίζεται το πραγματικό εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ως βάση υπολογισμού της εισφοράς. Για την πληρέστερη κατανόηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων παρέχονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις - οδηγίες:

ΕΦΚΑ-αρ.πρωτ-ΔΙΕΙΣΦΜΜ-26-87160-2017-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ